ورود کاربران

فراموشي کلمه عبور.

ثبت نام.

clear-bug-div
واحد پول
عدسی و مولتی لایر

عدسی و مولتی لایر

 تصوير   محصولات-   مبلغ   خريد 
خازن 820 پیکوفاراد عدسی  خازن 820 پیکوفاراد عدسی

خازن 820 پیکوفاراد عدسی

 
30 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 7 پیکوفاراد عدسی  خازن 7 پیکوفاراد عدسی

خازن 7 پیکوفاراد عدسی

 
30 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 6 پیکوفاراد عدسی  خازن 6 پیکوفاراد عدسی

خازن 6 پیکوفاراد عدسی

 
30 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 57 پیکوفاراد عدسی  خازن 57 پیکوفاراد عدسی

خازن 57 پیکوفاراد عدسی

 
30 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 5 پیکوفاراد عدسی  خازن 5 پیکوفاراد عدسی

خازن 5 پیکوفاراد عدسی

 
30 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 470 نانوفاراد مولتی لایر  خازن 470 نانوفاراد مولتی لایر

خازن 470 نانوفاراد مولتی لایر

 
70 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 47 پیکوفاراد عدسی  خازن 47 پیکوفاراد عدسی

خازن 47 پیکوفاراد عدسی

 
30 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 4.7 پیکو فاراد عدسی  خازن 4.7 پیکو فاراد عدسی

خازن 4.7 پیکو فاراد عدسی

 
50 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 4.7 نانوفاراد مولتی لایر  خازن 4.7 نانوفاراد مولتی لایر

خازن 4.7 نانوفاراد مولتی لایر

 
70 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 4 پیکوفاراد عدسی  خازن 4 پیکوفاراد عدسی

خازن 4 پیکوفاراد عدسی

 
30 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 39 پیکوفاراد عدسی  خازن 39 پیکوفاراد عدسی

خازن 39 پیکوفاراد عدسی

 
30 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 330 پیکو فاراد عدسی  خازن 330 پیکو فاراد عدسی

خازن 330 پیکو فاراد عدسی

 
30 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 330 نانوفاراد مولتی لایر  خازن 330 نانوفاراد مولتی لایر

خازن 330 نانوفاراد مولتی لایر

 
70 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات و پروژه های الکترونیکی
سازندگان و برند محصولات
  • atmel avr
  • CASIO JAPAN
  • LG
  • maxell
  • microchip
  • OMEGA....geneve swiss
  • panasonic
  • sanyo japan
  • SEIKO JAPAN
  • SONY