ورود کاربران

فراموشي کلمه عبور.

ثبت نام.

clear-bug-div
واحد پول
الکترولیتی یا شیمیایی

الکترولیتی یا شیمیایی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
خارن 1000 میکروفاراد 200 ولت  خارن 1000 میکروفاراد 200 ولت

خارن 1000 میکروفاراد 200 ولت

 
20,000 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت  خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت

خازن 1 میکرو فاراد 50 ولت

 
70 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 10 میکرو فاراد 16 ولت  خازن 10 میکرو فاراد 16 ولت

خازن 10 میکرو فاراد 16 ولت

 
100 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 10 میکرو فاراد 50 ولت  خازن 10 میکرو فاراد 50 ولت

خازن 10 میکرو فاراد 50 ولت

 
100 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 100 میکرو فاراد 16 ولت  خازن 100 میکرو فاراد 16 ولت

خازن 100 میکرو فاراد 16 ولت

 
260 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 100 میکرو فاراد 50 ولت  خازن 100 میکرو فاراد 50 ولت

خازن 100 میکرو فاراد 50 ولت

 
550 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 1000 میکرو فاراد 10 ولت  خازن 1000 میکرو فاراد 10 ولت

خازن 1000 میکرو فاراد 10 ولت

 
450 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 1000 میکرو فاراد 16 ولت  خازن 1000 میکرو فاراد 16 ولت

خازن 1000 میکرو فاراد 16 ولت

 
820 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 1000 میکرو فاراد 35 ولت  خازن 1000 میکرو فاراد 35 ولت

خازن 1000 میکرو فاراد 35 ولت

 
2,500 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 1000 میکرو فاراد 50 ولت  خازن 1000 میکرو فاراد 50 ولت

خازن 1000 میکرو فاراد 50 ولت

 
3,100 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 1000 میکروفاراد 25 ولت  خازن 1000 میکروفاراد 25 ولت

خازن 1000 میکروفاراد 25 ولت

 
2,100 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 2.2 میکرو فاراد 50 ولت  خازن 2.2 میکرو فاراد 50 ولت

خازن 2.2 میکرو فاراد 50 ولت

 
100 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خازن 22 میکرو فاراد 25 ولت  خازن 22 میکرو فاراد 25 ولت

خازن 22 میکرو فاراد 25 ولت

 
100 تومان خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
محصولات و پروژه های الکترونیکی
سازندگان و برند محصولات
  • atmel avr
  • CASIO JAPAN
  • LG
  • maxell
  • microchip
  • OMEGA....geneve swiss
  • panasonic
  • sanyo japan
  • SEIKO JAPAN
  • SONY